history

panoramas

life in smilno

map of the region

about author

contact

links


Vitajte na stránke venovanej obrazom nenápadnej dediny na východe Slovenska. Na začiatku to bol iba súbor fotografií urobených pre potomkov smilnianskych vysťahovalcov v USA. Pretože sa k smilnianskemu pôvodu hlási viac američanov než sa pôvodne zdalo, umiestnil som fotografie na tento website. Je to neoficiálna stránka zachytávajúca Smilno začiatkom apríla 2002. Akékoľvek ďalšie príspevky (staré fotografie, príbehy z histórie) sú vítane. Stránka je písaná v angličtine.


Welcome to the website dedicated to images of a quiet village of the Eastern Slovakia. Initially it was intended as a set of photographs taken for American descendants of Smilno's emigrants. As the interest was constantly growing, I have created this simple website. It is an unofficial website showing Smilno in early April 2002. Any contributions to the website (old pictures, stories,...), are welcome.